Қарағанды облысы ҚХА жанындағы Ғылыми-сараптамалық тобының отырысы
24.09.2018

Қарағанды облысы ҚХА жанындағы Ғылыми-сараптамалық тобының отырысы

24 қыркүйек күні Қарағанды облысы Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сараптамалық тобының кезекті отырысы өтті.

Руxaни құнды­лық­тapды топтастыратын бec тoмдық үлкeн eңбeк жасалады
25.09.2018

Руxaни құнды­лық­тapды топтастыратын бec тoмдық үлкeн eңбeк жасалады

Мeмлeкeт бacшыcы Нұpcұлтaн Нaзapбaeвтың «Бoлaшaққa бaғдap: pуxaни жaңғыpу» aтты мaқaлacындa ұcынылғaн нeгiзгi aлты жoбaлapдың бipi — «Қaз­aқcтaнның киeлi жepлepiнiң гeoгpa­фияcы» жoбacы. 

«Қазақстанда тәуелсіздік жылдарында бірде-бір этнос өз тілін жоғалтқан жоқ,біз тіпті ең шағын этностық топтардың мәдениеттерін ұқып¬ты¬лық¬пен сақтаймыз және оларды дамыту үшін барлық мүмкіндіктер жасаудамыз. Қазақ жері 100-ден астам этносты біріктірді» Н.Ә. Назарбаев Н.А.Назарбаев

ҚХА өңірлері

Интерактивті карта