Assembly of People of Kazakhstan

ҚХА Жастар ұйымдары

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ «ЖАРАСЫМ»  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАСТАР ҰЙЫМЫ

 Миссия:

 Әрбір жас қазақстандықтың жеке өсуі арқылы жастардың әлеуметтік және азаматтық белсенділігін қалыптастыру.

 Мақсаты:

 Қазақстан халқының ұлттық бірлігі, Елбасы саясаты және Қазақстан халқы Ассамблеясының елдегі этникааралық толеранттылық пен қоғамдық келісімді нығайту негізінде Қазақстанның түрлі этностарының жастарының шоғырлануы мен дамуы.

 Негізгі бағыттар:

 • жастарды мәдени құндылықтармен таныстыру;

 • жастар ортасында адамгершілік нұсқаулардың сабақтастығын қамтамасыз ету;

 • Жастардың азаматтық және патриоттық өзін-өзі тануын ынталандыру.

TOP NEWS

POLLS

 1. When was the First Republican Forum of Mothers Council of the Assembly of People of Kazakhstan held?
  September 7, 2011  
  0 (%)
  April 24, 2013  
  0 (%)
  November 13, 2014  
  0 (%)