ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ XXII СЕССИЯСЫ «МӘҢГІЛІК ЕЛ: БІР ЕЛ - БІР ТАҒДЫР»