Assembly of People of Kazakhstan

SEG of APK

 

Information List of SEG of the regions, cities of Astana and Almaty

Region

Name

Contacts

Astana 

Salah

Vidadi Karaevich

8-701-363-90-39

vidadi39@mail.ru

Almaty 

Shaykemelev

Mukhtarbek Seid-Aliev

8-701-734-20-64

muhtarbek64@mail.ru

Akmola region 

Gazdiev

Bella Aslanbekovna

8-7162-72-11-03,26-27-79

k-bella@mail.ru

Aktobe region

Kenzhebaev

Kenzhegali Kenzhebaevich

8-701-511-14-83

info@arsu.kz

Almaty region 

Bekturganov

Abdimanap Elikbaevich

8 72 82 305750

mank_tk@mail.ru

Atyrau region 

Khasanov

Jamila Sadikovna

8-701-341-81-52

zamila52@mail.ru

East Kazakhstan region 

Abdullina

Lutsiya Ildarovna

8-702-133-59-34 

West Kazakhstan region

Imangaliev

Askhat Salimovich 

8-7112-51-26-35 

Zhambyl region 

Sarybekov

Mahmetgali Nurgalievich

8-701-111-20-66

erbol-119@mail.ru

 

pakan@mail.ru

Karagandy region 

Molotov-Luchanskyi

Vilen Borisovich

8-701-422-72-14

vilen53@mail.ru

Kyzylorda region 

Mynzhasov

Nurlybek Karibozovich

8-701-436-94-94

nmynzhas@mail.ru  

Kostanai region 

Bekmagambetov

Alimzhan Baurzhanovich

8(7142) 576-504 (int.103)

8-705-450-10-93

adilet1979@mail.ru

Mangystau region 

Botabekov

Adilbek Kozhabekovich

8-701-733-30-21

botabekov@rambler.ru

Pavlodar region 

Mamytova

Saule

8-701-204-87-75

mamutova-pvl@mail.ru

North Kazakhstan region

Ibraev

Sabyr Ismagulovich

sibraev56@mail.ru

 

mank@sko.kz

South Kazakhstan region

Kalybekova

Asma Ahmetovna

8-701-755-10-87

kalubekov@list.ru

 

Back to the list

TOP NEWS