Қазақстан халқы Ассамблеясы

13 сессия (2007ж.тамыз) – «Бейбітшілік, тұрақтылық және келісім біздің ең басты ұлттық басымдықтардың айналасында қоңамды біріктіруіміз керек».

07.08.2007