Қазақстан халқы Ассамблеясы Жамбыл облысы

Этномәдени бірлестіктер

 

Этномәдени бірлестіктердің жұмысы жайлы

АҚПАРАТ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев 1990 жылдың басында барлық этномәдени орталықтарды бір ұйымға Қазақстан халқы ассамблеясына біріктіру идеясын жария етті. Жамбыл облысы Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылдың сәуір айында құрылды. Оның құрамына этникалық және мәдени бірлестіктердің, үкіметтік емес ұйымдардың, зиялы қауым және т.б. өкілдері кіреді.

1995 жылы барлығы 9 этномәдени бірлестік болса бүгінгі күні облыста барлығы 73 этномәдени бірлестік оның 26 облыстық, 47 аудан орталығында орналасқан. Олар облыс аумағында белсенді азаматтар арасында патриоттық сезімді, сондай-ақ ұлттық салт-дәстүрді насихаттауда ұлтаралық бірлік пен келісімді нығайтуда жұмыстар атқаруда.

 

ЭТНОМӘДЕНИ БІРЛЕСТІКТЕР

 

атауы

басшысының тегі, аты

байланыс тел

 

 е-mail

1

«Әулие Ата» қазақ мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

Кабиева айгуль Кабиевна

8 (726) 45 36 64
8 701 111 20 66
 

info@tarsu.kz

2

«Ахыска»  түрік этномәдени бірлестігінің Жамбыл облыстық филиалы қоғамдық бірлестігі

Давришев

Махмутжон Мирадинович

 

8 (726) 34 55 44 р.т.

8 701 728 00 04

tr.centertaraz@ mail.ru

3

«Жамбыл облыстық «Вынхуа» дүнгендер ассоциациясының мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

Идыбо

Аиша

Люшировна

8 702 605 31 47

  idybo.aysha@mail.ru

4

«Жамбыл облыстық гректер қоғамы» қоғамдық бірлестігі

Буюкиди

Георгий

Иванович

 8 (726) 45 83 82 р.т.

 8 701 755 99 29

beg1177@ mail.ru
tcherepkova@list.ru

5

«Қытай мәдени орталығы» этномәдени бірлестігінің»  қоғамдық бірлестігі

Воробьева

Галина

Юрьевна

8 (726) 31 10 15
8 705 711 36 70

  g.u.8@lisf.ru

6

«Жамбыл облысы немістер қоғамы» қоғамдық бірлестігі

Гибнер

Александр

Абрамович

 

8 (726) 34 53 45 р.т

 8 777 170 00 56

buro.wg.taraz@gmail.com

7

«Самшобло»  грузин этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Джанашия

Зураб

Индикоевич

8 (726) 43 56 63

8 777 198 13 05


iraklion.63@mail.ru

8

«Жамбыл облысы «Коре» кәрістер ассоциациясы» қоғамдық бірлестігі

Кан

Лаврентий

Анатольевич

8 (726) 43 56 63

8 777 198 13 05

senimtaraz@rambler

info@senim.org

 

9

«Днепро» украин мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

Клименко

Федор

Леонтьевич

8 (726) 643 56 63

8 777 198 13 05

 

5masur5@mail.ru

oodnipro@mail.ru

 

10

Жамбыл облыстық «Полонез» поляк тілі орталығы  және мәдениеті» қоғамдық бірлестігі 

Калькова

Лариса

Викторовна

8 (726) 57 45 36 д.т.

8 701 981 22 06

кalkoval@inbox.ru

11

Жамбыл облыстық «Шиват Цион»  этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Корнилина

Людмила

Григорьевна

8 (726) 43 61 58 р.т.

8 (726) 43 21 38 д.т.

8 701 735 19 72

kornilina23@mail.ru

12

«Вайнах»  Жамбыл шешен-инғұш мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі

»

Магомадов

Рамзан

Сапиевич

 

8 701 479 99 19

mika-do@mail.ru

13

«Жамбыл облыстық өзбек этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Муминов

Бахром

Тохтасынович

8 (726) 45 59 37 р.т.
8 (726) 45 45 13 р.т.
8 701 718 13 50

bachrom67@mail.ru

14

«Жамбыл облыстық «Манас Ата» қырғыз этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Мырзабеков Сагымбек Чолпоналиевич

8 707 918 06 56

manas-ata@mail.kz

15

«Низами» әзербайжан этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Насиров

Гусеинали

Сахибович

8 (726) 34 21 28 р.т.
8 (726) 7 16 14 д.т.
8 701 414 27 12

gusein_1957@mail.ru

16

«Хазар» әзербайжан этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Поилиев

Асабали

Ахметович

8 (726) 46 24 11 р.т.
8 (726) 46 16 61 д.т.

электронной почты нет

17

Жамбыл облыстық  «Азери» әзербайжан этномәдени бірлестігі

Абдуллаев

Хаджибала

Халидович

8 (726) 36- 4 73 57 д.т.
8 701 491 51 11

электронной почты нет

18

Жамбыл облыстық  «Туран»  әзербайжан этномәдени бірлестігі этнокультурное объединение «Туран»

Алиев

Халил

Джалалагаевич

8 701 577 69 47
8 777 568 40 47

электронной почты нет

19

«Жамбыл облысы тәжік этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Мулладжанов

Алижон

Шукурович

8 (726) 43 61 58 р.т.

8 (726) 43 21 38 д.т.

8 701 735 19 72

ocenka_daler@mail.ru

20

«Айнуры» татар-башқұрт этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Халиков

Амир

Шавкатович

8 (726) 46 19 30 р.т.

8 (726) 43 59 11 р.т.

8 777 977 77 21

halikov02@mail.ru

21

Қазақстан Республикасы «Барбанг» күрділер ассоциациясының 

Айдаров

Латиф

Амзеевич

8 (726) 43 44 18 р.т.

8 (726) 45 29 50 р.т.

8 701 133 47 11

ptk_aidarov@mail.ru
 

22

Жамбыл облыстық «Барбанг» күрділер ассоциациясы  қоғамдық бірлестігі

»

Бабаев

Хано Абдуллаевич

8 700 787 70 89

hanobabaev@mail.ru

23

«Жамбыл облыстық Махмұт Қашғари атындағы ұйғыр этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі

Турдыева

Мухабат  Абдрахмановна

8 (726) 43 18 14 р.т.
8 (726) 46 27 34 д.т.
8 701 738 45 01
8 705 243 94 07

yighuri@mail.ru
turdyeva1958@mail.ru
сайт: uighuris.kz

24

Қалалық өзбек этномәдени бірлестігі

Зайнутдинов

Абдурахман

Юлдашевич

8 701 277 45 13

8 705 469 24 69

zainutdinov.55@mail.ru

25

Жамбыл облыстық «Радонеж» Орыстар қоғамы» қоғамдық 

Чаутина

Светлана

Анатольевна

8 (726) 45 19 22 д.т.

8 701 726 87 70

8 705 997 77 27

rusich_s@mail.ru

26

«Архыз» республикалық қоғамдық бірлестігінің Бірлік – қарашай-балқарлардың Жамбыл филиалы»  қоғамдық бірлестігі

балкарцев - Бирлик»

Узденова

Леля

Ахматовна

 

8 (726) 33 31 6 52 д.т.

8 701 583 91 29

uzdenova61@list.ru


   Этномәдени бірлестіктер
   «Жамбыл облысы неміс қоғамы» қоғамдық бірлестігі
   Жамбыл облысы Махмут Қашқари атындағы ұйғыр этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі
   Жамбыл облысы «грек қоғамы» қоғамдық бірлестігі
   Жамбыл облысы «Коре» кәрістер қауымдастығының қоғамдық бірлестігі
   «Днепро» Украин мәдени орталығы қоғамдық бірлестігі
   Жамбыл облысы «Шиват Цион» еврей мәдени орталығы қоғамдық бірлестігі
   Қазақстан Республикасының Жамбыл облысындағы «Барбанг» күрд қауымдастығы Республикалық қоғамдық бірлестігінің филиалы
   Жамбыл шешен-ингуш «Вайнах» мәдени орталығы қоғамдық бірлестігі
   «Низами» Азербайджан этномәдени орталығы қоғамдық бірлестігі
   «Хазар» азербайджан этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі
   «Айнұры» Татар-башқұрт мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облыстық «Манас Ата» қырғыз этномәдени орталығы» Қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облыстық тәжік этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облыстық «Полонез» поляк тілі мен мәдениеті орталығы» қоғамдық бірлестігі
   «Самшобло» грузин этномәдени бірлестігі» қоғамдық бірлестігі
   «Қытай мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облыстық «Радонеж» орыс қауымы қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облысы «Вынхуа» дүнген қауымдастығы мәдени орталығының» қоғамдық бірлестігі
   «Жамбыл облысы Өзбек мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
   «Аулие ата қазақ мәдени орталығы» қоғамдық бірлестігі
   «Ахыска» Түрік мәдени бірлестігі Жамбыл облысы филиалы қоғамдық бірлестігі
   «Қарашай және балқар - Бірлік» Республикалық қоғамдық бірлестігі Жамбыл облыстық филиалы